Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 74/2015, Ul. Tatranská

Identifikácia

Číslo zmluvy: 74/2015

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: M. Pilátová, O. Fridman, F. Kollár, P. Kubaský, A. Križovská

Adresa dodávateľa: Šuňava 249/105, Šuňava 235/10,Šuňava 7/108, Svit 282/26, Štôla 27

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel na novovytvorenú parc. č. 733/169 o výmere 37 m2 zameranú GP č. 026/2010, vypracovaný Ing. Zentkom, overeným dňa 11.10.2010 pre stavbu miest. kom. Ul. Tatranská

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 1343; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 309/3, 309/4;

Zmluvná cena: 142.84 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.01.2016

Datum zverejnenia: 26.01.2016

Dokumenty Pdf KZ_74_2015_Tatranská.pdf ( veľkosť: 889,1 KB, aktualizované: Utorok 26. Január 2016 11:04 )