Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 49, Ul. Tatranská

Identifikácia

Číslo zmluvy: 49

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Anna Šebestová, Anna Matejková, Mária Hurčalová, Michal Maro

Adresa dodávateľa: Mieru 180, Hŕbky 516, Okružná 379, Hŕbky 204, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel pre novovzniknutú parc. č. 733/155 o výmere 48 m2 zameranú Geom. plánom č. 026/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 2121; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 325/5,6,7,8;

Zmluvná cena: 262.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.12.2015

Datum zverejnenia: 29.12.2015

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva 49_Tatranská.pdf ( veľkosť: 900,5 KB, aktualizované: Utorok 29. December 2015 13:53 )