Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 47/2015, Ul. Tatranská

Identifikácia

Číslo zmluvy: 47/2015

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Anna Šebestová

Adresa dodávateľa: Mieru 180/28, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel 326/3, 326/4 pre novovzniknutú parc. č. 733/154 o výmere 45 m2 zameranú Geom. plánom č. 026/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 2146; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 326/4,3;

Zmluvná cena: 247.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.12.2015

Datum zverejnenia: 22.12.2015

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva č_47_Tatranská.pdf ( veľkosť: 481,7 KB, aktualizované: Utorok 22. December 2015 08:15 )