Obec Šuňava

Zmluva

Dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 1/2015 o zabezpečovaní poskytovania soc. služby zo dňa 20.10.2015

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Spišská katolícka charita

Adresa dodávateľa: Jesenského 5, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 35514221

Predmet zmluvy: je úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti

Zmluvná cena: 530.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.12.2015

Datum zverejnenia: 28.12.2015

Dokumenty Pdf Dodatok_1_2016_Charita.pdf ( veľkosť: 526,7 KB, aktualizované: Pondelok 28. December 2015 14:24 )