Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 2/2016, Ul. Hŕbky

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: M. Martonová, Z.Šmáliková, B.Vykoupilová, J.Košiarová

Adresa dodávateľa: P.Jilemnického 302/23,Svit; Mládeže 2347/1, Poprad;Horný Smokovec 23, Vysoké Tatry; Banícka 1737/26, Sp.Nová Ves; Komenského 2093/3, Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parcely diel "3" pre novovzniknutú parc. č. 436/2 o výmere 14 m2, zameranú podľa GP č. 082/2015 vyprac. Ing. Zentkovou, overeným dňa 14.12.2015

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 2235; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 399/1;

Zmluvná cena: 70.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.01.2016

Datum zverejnenia: 20.01.2016

Dokumenty Pdf KZ_2_2016_hrbky_sken.pdf ( veľkosť: 744,2 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 09:41 )