Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 30/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 30/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: A.Sedláková,A.Poradová,J.Zajac,Z.Adamjaková,J.Handzuš s man*

Adresa dodávateľa: Šuňava 479,Šuňava 522, Šuňava 460, Ždiar 188, Šuňava 544, Bratislava 3240

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel na novovznik. parc. č. 1059/30 o výmere 70 m2 zameranú Geom. plánom č. 049/2010; *a vlastník Š. Marton

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - orná pôda; List vlastníctva číslo: 1498; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 998, 999/1;

Zmluvná cena: 253.76 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.11.2016

Datum zverejnenia: 14.11.2016

Dokumenty Pdf KZ_30_2016.pdf ( veľkosť: 867,2 KB, aktualizované: Pondelok 14. November 2016 09:14 )