Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o grantovom účte;

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: zriadenie účet v mene euro: č. učtu: 1600858013/5600, typ účtu: Grantový účet

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.01.2017

Datum zverejnenia: 03.01.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o účte_PrimaBanka.pdf ( veľkosť: 203,3 KB, aktualizované: Utorok 03. Január 2017 11:48 )