Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 1/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: LV č. 1169:B19,B20,B21,B22,B24,B25,B26,B27,B28,B29,B30-32

Adresa dodávateľa: Šuňava, Štrba,Svit,Kežmarok,Štrba, Košice

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel pre novovznikn. parc. č. 1057/52 o výmere 72 m2, zameranú Geom. plánom č. 049/2010; Vlastníci z LV č. 1169:B1,B2,B3,B6,B7,B8,B13,B14,B16,B17,B18

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - orná pôda; List vlastníctva číslo: 1169; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 860/3,2;

Zmluvná cena: 349.66 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.11.2016

Datum zverejnenia: 10.11.2016

Dokumenty Pdf KZ_1_2016_sken.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 08:20 )