Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 47/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 47/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Maroš Palušák

Adresa dodávateľa: Lanškrounska 1604/26, Kežmarok

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel na novovzn. parc. č. 1059/39-trv. tráv.porasty o výmere 41 m2, č. 1059/40 - trv. tráv.porasty o výmere 70 m2 zamerané podľa GP 049/2010 na ul. Lúčnu

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E" - trv. tráv.porasty; List vlastníctva číslo: 1507, 1893; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1024/1,2,3,4,5;

Zmluvná cena: 335.30 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.12.2016

Datum zverejnenia: 20.12.2016

Dokumenty Pdf KZ_47_2016.pdf ( veľkosť: 568,6 KB, aktualizované: Utorok 20. December 2016 08:42 )