Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: CUBS plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Masarykova 21, Košice

IČO dodávateľa: 46943404

Predmet zmluvy: vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu IS prevádzkovaných objednávateľom

Zmluvná cena: 100.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.12.2016

Datum zverejnenia: 13.12.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo_CUBS.pdf ( veľkosť: 679,2 KB, aktualizované: Utorok 13. December 2016 08:03 )