Obec Šuňava

Zmluva

zmluva o poskytovaní služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 00326437-01

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: 2-morrow, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kravany 113, Kravany

IČO dodávateľa: 36839523

Predmet zmluvy: poskytovanie služby podľa prílohy. Cena je mesačný poplatok

Zmluvná cena: 30.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.12.2016

Datum zverejnenia: 03.01.2017

Dokumenty Pdf SMS-zmluva.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Utorok 03. Január 2017 10:59 )