Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 5/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Michal Zeman

Adresa dodávateľa: Pod vodojemom 500, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel na novovznik. parc. č. 1057/55 a 1057/56 o výmere 15 m2 zamerané Geom. plánom č. 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - orná pôda; List vlastníctva číslo: 1486; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 980/1,2;

Zmluvná cena: 150.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.11.2016

Datum zverejnenia: 08.11.2016

Dokumenty Pdf KZ_5_2016.pdf ( veľkosť: 378,1 KB, aktualizované: Utorok 08. November 2016 11:14 )