Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: NSWD-07-10-2016-SK

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Galileo Corporation s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čierna Voda 468

IČO dodávateľa: 47192941

Predmet zmluvy: tvorba webového sídla na prijateľnej užívateľskej úrovni bez nároku na špecifické softvérové vybavenie - verzia Premium, doplnkové služby

Zmluvná cena: 1465.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.12.2016

Datum zverejnenia: 18.01.2017

Dokumenty Pdf dielo_Šuňava.pdf ( veľkosť: 259,1 KB, aktualizované: Streda 18. Január 2017 09:58 )