Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 2/2016, Ulica Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Jaroslav Marko, Peter Marko, M. Miškovičová, Z. Textorisová

Adresa dodávateľa: Poprad 2911/43, Levoča 34, Svit 23, Svit 236/22

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel na novovzniknutú parc. č. 1057/52 o výmere 72 m2 zameranú Geom. plánom č. 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - orná pôda; List vlastníctva číslo: 1169; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 860/2,3;

Zmluvná cena: 5.72 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.10.2016

Datum zverejnenia: 02.11.2016

Dokumenty Pdf KZ_2_2016.pdf ( veľkosť: 623,1 KB, aktualizované: Streda 02. November 2016 07:48 )