Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 53/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 53/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Michal Sedlák

Adresa dodávateľa: Štrbská 393/15, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: odkúpenie časti parc. na novovznik. parcelu č. 1059/45 o výmere 66 m2 zameranú GP č. 049/2010 na ul. Lúčna

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "C" - orná pôda; List vlastníctva číslo: 1090; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1059/3;

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.01.2017

Datum zverejnenia: 11.01.2017

Dokumenty Pdf KZ_53_2016.pdf ( veľkosť: 420,6 KB, aktualizované: Streda 11. Január 2017 10:20 )