Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 49/1/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Stanislaw Grainda

Adresa dodávateľa: Mlynica 87

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parcely na novovzn. parcelu č. 1059/41 - 23 m2, zameranú GP č. 049/2010, ul. Lúčna

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - trv. tráv. porasty; List vlastníctva číslo: 1508; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1025/1;

Zmluvná cena: 57.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.12.2016

Datum zverejnenia: 09.12.2016

Dokumenty Pdf KZ_49_1_2016.pdf ( veľkosť: 145,3 KB, aktualizované: Piatok 09. December 2016 08:34 )