Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 49/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 49/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Michal Sedlák s manželkou Annou Sedlákovou

Adresa dodávateľa: Štrbská 393/15, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: odkúpenie časti parc. na novovznik. parc. č. 1059/41 o výmere 11,50 m2 zameranú GP č. 049/2010 na ul. Lúčna

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - trv. tráv. porasty; List vlastníctva číslo: 1508; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1025/1;

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.01.2017

Datum zverejnenia: 11.01.2017

Dokumenty Pdf KZ_49_2016.pdf ( veľkosť: 443,3 KB, aktualizované: Streda 11. Január 2017 10:25 )