Obec Šuňava

Faktúra

zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek

Identifikácia

Číslo faktúry: 0325110871

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.

IČO dodávateľa: 36450332

Predmet faktúry: zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek

Fakturovaná suma: 1107.67 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.09.2011

Datum zverejnenia: 07.09.2011

Dokumenty Pdf Fa_Tatr_Odp08.pdf ( veľkosť: 159,8 KB, aktualizované: Streda 07. September 2011 11:10 )