Obec Šuňava

Faktúra

Fakturácia na základe ZOD č. 6A1086 plastové výrobky, parapety, montáž, vysprávky, preprava

Identifikácia

Číslo faktúry: 6A08612323

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: FENESTRA Sk, spol. s.r.o.

IČO dodávateľa: 36521451

Predmet faktúry: Fakturácia na základe ZOD č. 6A1086 plastové výrobky, parapety, montáž, vysprávky, preprava

Fakturovaná suma: 8270.33 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.09.2011

Datum zverejnenia: 08.09.2011

Dokumenty Pdf Fenestra_Fa.pdf ( veľkosť: 135,9 KB, aktualizované: Štvrtok 08. September 2011 11:15 )