Obec Šuňava

Faktúra

Fakturácia zabezpečenia inžinierskej činnosti - stavebný dozor pre stavbu "Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava" v zmysle podmienok Zmluvy o výkone činnosti zo dňa 22.06.2010

Identifikácia

Číslo faktúry: 21145

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: BORALE, s.r.o., Levoča

IČO dodávateľa: 36474070

Predmet faktúry: Fakturácia zabezpečenia inžinierskej činnosti - stavebný dozor pre stavbu "Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava" v zmysle podmienok Zmluvy o výkone činnosti zo dňa 22.06.2010

Fakturovaná suma: 3600.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.10.2011

Datum zverejnenia: 02.11.2011

Dokumenty Pdf Fa_borale.pdf ( veľkosť: 314,9 KB, aktualizované: Streda 02. November 2011 09:54 )