Obec Šuňava

Faktúra

Faktúra za vykonané stavebné práce podľa súpisu vykonaných prác SO 01 Chodníky, SO 02 Úprava verejných priestranstiev a sadové úpravy, SO 03 Autobusová zastávka, SO 04 Verejné osvetlenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 119 038 0109

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: STRABAG s.r.o.

IČO dodávateľa: 17317282

Predmet faktúry: Faktúra za vykonané stavebné práce podľa súpisu vykonaných prác SO 01 Chodníky, SO 02 Úprava verejných priestranstiev a sadové úpravy, SO 03 Autobusová zastávka, SO 04 Verejné osvetlenie

Fakturovaná suma: 109855.98 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.10.2011

Datum zverejnenia: 02.11.2011

Dokumenty Pdf Strabag_10_10_2011.pdf ( veľkosť: 179,6 KB, aktualizované: Streda 02. November 2011 10:07 )