Obec Šuňava

Faktúra

faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 11/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 7222302893

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 11/2011

Fakturovaná suma: 1044.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.11.2011

Datum zverejnenia: 03.11.2011

Dokumenty Pdf SPP_FA_nov.pdf ( veľkosť: 529,4 KB, aktualizované: Štvrtok 03. November 2011 14:40 )