Obec Šuňava

Faktúra

faktúra na základe ZOD č. 6A1610 plastové výrobky

Identifikácia

Číslo faktúry: 6A61012411

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: FENESTRA Sk, spol. s.r.o.

IČO dodávateľa: 36521451

Predmet faktúry: faktúra na základe ZOD č. 6A1610 plastové výrobky

Fakturovaná suma: 1066.68 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.11.2011

Datum zverejnenia: 07.11.2011

Dokumenty Pdf Faktúra_fenestra.pdf ( veľkosť: 323 KB, aktualizované: Pondelok 07. November 2011 09:50 )