Obec Šuňava

Faktúra

Faktúra za dodávku plynu za obdobie:01.12.2011-18.01.2012

Identifikácia

Číslo faktúry: 7232335972

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Faktúra za dodávku plynu za obdobie:01.12.2011-18.01.2012

Fakturovaná suma: 1044.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.12.2011

Datum zverejnenia: 02.12.2011

Dokumenty Pdf Fa_SPP_12.pdf ( veľkosť: 466,5 KB, aktualizované: Piatok 02. December 2011 10:10 )