Obec Šuňava

Faktúra

zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad

Identifikácia

Číslo faktúry: 0325111265

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.

IČO dodávateľa: 36450332

Predmet faktúry: zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad

Fakturovaná suma: 714.55 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.12.2011

Datum zverejnenia: 07.12.2011

Dokumenty Pdf Tatr_Odp_dec.pdf ( veľkosť: 152,1 KB, aktualizované: Streda 07. December 2011 09:23 )