Obec Šuňava

Faktúra

za vykonané stavebné práce podľa súpisu SO 01 Chodníky, SO 02 Úprava verejných priestranstiev a sadové úpravy, SO 03 Autobusová zástavka, SO 04 Verejné osvetlenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 1190380151

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: č. 2010/GA/01/031

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: STRABAG s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 61/A, Bratislava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet faktúry: za vykonané stavebné práce podľa súpisu SO 01 Chodníky, SO 02 Úprava verejných priestranstiev a sadové úpravy, SO 03 Autobusová zástavka, SO 04 Verejné osvetlenie

Fakturovaná suma: 8895.98 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.12.2011

Dátum doručenia: 13.01.2012

Datum zverejnenia: 13.01.2012

Dokumenty