Obec Šuňava

Faktúra

za ročné vedenie účtu majiteľa CP za rok 2011

Identifikácia

Číslo faktúry: CEN/1545/2011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Dexia banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet faktúry: za ročné vedenie účtu majiteľa CP za rok 2011

Fakturovaná suma: 39.96 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 21.12.2011

Dátum doručenia: 16.01.2012

Datum zverejnenia: 16.01.2012

Dokumenty