Obec Šuňava

Faktúra

za používanie portálu v termíne od 01.01.2012-31.12.2012

Identifikácia

Číslo faktúry: 2012029

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, Štrba

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet faktúry: za používanie portálu v termíne od 01.01.2012-31.12.2012

Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.01.2012

Dátum doručenia: 24.01.2012

Datum zverejnenia: 24.01.2012

Dokumenty