Obec Šuňava

Faktúra

Na základe Zmluvy o ďalšej spolupráci pri SZ odpadov, Dodatku č.2,3 - mesačná splátka za december 2011 a druhá splátka za komunálny odpad

Identifikácia

Číslo faktúry: 2011463

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Technické služby Mesta Svit

Adresa dodávateľa: Štúrova 87, Svit

IČO dodávateľa: 186864

Predmet faktúry: Na základe Zmluvy o ďalšej spolupráci pri SZ odpadov, Dodatku č.2,3 - mesačná splátka za december 2011 a druhá splátka za komunálny odpad

Fakturovaná suma: 623.61 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.12.2011

Dátum doručenia: 13.01.2012

Datum zverejnenia: 25.01.2012

Dokumenty