Obec Šuňava

Faktúra

zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek.

Identifikácia

Číslo faktúry: 0325101303

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.

IČO dodávateľa: 36450332

Predmet faktúry: zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek.

Fakturovaná suma: 771.01 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.01.2011

Datum zverejnenia: 11.03.2011

Dokumenty Pdf Tatranská odpadová.pdf ( veľkosť: 278,2 KB, aktualizované: Piatok 11. Marec 2011 12:50 )