Obec Šuňava

Faktúra

zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek

Identifikácia

Číslo faktúry: 0325110052

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.

IČO dodávateľa: 36450332

Predmet faktúry: zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek

Fakturovaná suma: 586.72 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.2011

Datum zverejnenia: 11.03.2011

Dokumenty Pdf Tatranská odpadová1.pdf ( veľkosť: 277,1 KB, aktualizované: Piatok 11. Marec 2011 14:02 )