Obec Šuňava

Faktúra

Geodetické práce - vytýčenie polohy elektrických stĺpov pre rozšírenie NN siete

Identifikácia

Číslo faktúry: 2/2011

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Ing. Jana Zentková

IČO dodávateľa: 43167683

Predmet faktúry: Geodetické práce - vytýčenie polohy elektrických stĺpov pre rozšírenie NN siete

Fakturovaná suma: 260.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.03.2011

Datum zverejnenia: 15.03.2011

Dokumenty Pdf Zentková.pdf ( veľkosť: 234,1 KB, aktualizované: Utorok 15. Marec 2011 14:23 )