Obec Šuňava

Faktúra

za používanie portálu v termíne od 01.01.-31.12.2017

Identifikácia

Číslo faktúry: 2017029

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, Štrba

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, Štrba

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet faktúry: za používanie portálu v termíne od 01.01.-31.12.2017

Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.01.2017

Dátum doručenia: 05.01.2017

Datum zverejnenia: 11.01.2017

Dokumenty