Obec Šuňava

Faktúra

odvoz NO /mobilná zberňa/, zneškodnenie komunálneho odpadu cudzí, poplatok za uloženie KO

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051602772

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odvoz NO /mobilná zberňa/, zneškodnenie komunálneho odpadu cudzí, poplatok za uloženie KO

Fakturovaná suma: 679.75 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.01.2017

Dátum doručenia: 13.01.2017

Datum zverejnenia: 16.01.2017

Dokumenty