Obec Šuňava

Faktúra

za technologický servis ČOV; kontrola parametrov ČOV, protokol č. 6/2016, Analýza odpad. vôd, cestovné

Identifikácia

Číslo faktúry: 2370/2016

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stredná 126, Veľký Slávkov

IČO dodávateľa: 31714030

Predmet faktúry: za technologický servis ČOV; kontrola parametrov ČOV, protokol č. 6/2016, Analýza odpad. vôd, cestovné

Fakturovaná suma: 299.35 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.12.2016

Dátum doručenia: 13.01.2017

Datum zverejnenia: 16.01.2017

Dokumenty