Obec Šuňava

Faktúra

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.05.2011-31.05.2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 6300143831

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.05.2011-31.05.2011

Fakturovaná suma: 1044.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.05.2011

Datum zverejnenia: 10.05.2011

Dokumenty Pdf SPP05.pdf ( veľkosť: 668,3 KB, aktualizované: Utorok 10. Máj 2011 13:32 )