Obec Šuňava

Faktúra

Faktúra za elektrinu za opakované plnenie za obdobie 01.03.2011-31.05.2011

Identifikácia

Číslo faktúry:

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika, a.s.

IČO dodávateľa: 36211222

Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu za opakované plnenie za obdobie 01.03.2011-31.05.2011

Fakturovaná suma: 7321.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.04.2011

Datum zverejnenia: 10.05.2011

Dokumenty Pdf VSE05.pdf ( veľkosť: 514 KB, aktualizované: Utorok 10. Máj 2011 13:35 )