Obec Šuňava

Faktúra

Faktúra za vykonané stavebné práce podľa súpisu vykonaných prác v mesiaci 05/2011 - Chodníky, Úprava verejných priestranstiev, Verejné osvetlenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 119 038 0040

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: STRABAG s.r.o.

IČO dodávateľa: 17317282

Predmet faktúry: Faktúra za vykonané stavebné práce podľa súpisu vykonaných prác v mesiaci 05/2011 - Chodníky, Úprava verejných priestranstiev, Verejné osvetlenie

Fakturovaná suma: 110685.29 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.05.2011

Datum zverejnenia: 17.06.2011

Dokumenty Pdf Strabag.pdf ( veľkosť: 186,7 KB, aktualizované: Piatok 17. Jún 2011 13:44 )