Obec Šuňava

Faktúra

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.07.2011-31.07.2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 7272127386

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.07.2011-31.07.2011

Fakturovaná suma: 1044.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.07.2011

Datum zverejnenia: 06.07.2011

Dokumenty Pdf SPP06072011.pdf ( veľkosť: 79,6 KB, aktualizované: Streda 06. Júl 2011 13:25 )