Obec Šuňava

Faktúra

zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad a poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek

Identifikácia

Číslo faktúry: 0325110744

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.

IČO dodávateľa: 36450332

Predmet faktúry: zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad a poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek

Fakturovaná suma: 751.50 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.08.2011

Datum zverejnenia: 08.08.2011

Dokumenty Pdf FA_od_Podt.pdf ( veľkosť: 161,7 KB, aktualizované: Pondelok 08. August 2011 15:08 )