Obec Šuňava

Objednávka

Objednávka listín - tlačoviny matrika, osvedčovacie knihy

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Centrum polygrafických služieb

Adresa dodávateľa: Sklabinská 1, Bratislava

IČO dodávateľa: 42272360

Predmet objednávky: Objednávka listín - tlačoviny matrika, osvedčovacie knihy

Cena objednávky: 76.33 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Vilimová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 11.01.2016

Datum zverejnenia: 04.02.2016

Dokumenty