Obec Šuňava

Objednávka

pásky ARMOR Olivetti praxis 20 3 ks, korekčné pásky, balné

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: COMERT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Daxnerovo nám. 2, Bratislava

IČO dodávateľa: 17318793

Predmet objednávky: pásky ARMOR Olivetti praxis 20 3 ks, korekčné pásky, balné

Cena objednávky: 15.10 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Vilimová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 16.02.2016

Datum zverejnenia: 22.02.2016

Dokumenty