Obec Šuňava

Objednávka

prepracovanie a dopracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu AB obce Šuňava" v zmysle podmienok výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Identifikácia

Číslo objednávky: 6/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Ing. Jozef Imrich

Adresa dodávateľa: Hôrka 360

IČO dodávateľa: 34892966

Predmet objednávky: prepracovanie a dopracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu AB obce Šuňava" v zmysle podmienok výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Cena objednávky: 495.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Anna Vilimová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 29.01.2016

Datum zverejnenia: 11.04.2016

Dokumenty