Obec Šuňava

Objednávka

oprava kopírovacieho stroja

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: RIMINO SYSTEM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hurbanova 2074, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 44562837

Predmet objednávky: oprava kopírovacieho stroja

Cena objednávky: 72.45 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Vilimová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 31.03.2016

Datum zverejnenia: 11.04.2016

Dokumenty