Obec Šuňava

Objednávka

čistenie strechy, náter základnou a vrchnou farbou vrátane farby a materiálu, čiste a náter dreveného obkladu, vrátane podkladovej farby, čistenie a náter žľabov vrátane farby, čistenie a náter 20 ks veľkých okien a 8 ks malých okien

Identifikácia

Číslo objednávky: 11/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Pavol Dubinčak MALIARSTVO

Adresa dodávateľa: Seňa 432

IČO dodávateľa: 43634141

Predmet objednávky: čistenie strechy, náter základnou a vrchnou farbou vrátane farby a materiálu, čiste a náter dreveného obkladu, vrátane podkladovej farby, čistenie a náter žľabov vrátane farby, čistenie a náter 20 ks veľkých okien a 8 ks malých okien

Cena objednávky: 1808.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Anna Vilimová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 05.05.2016

Datum zverejnenia: 18.05.2016

Dokumenty