Obec Šuňava

Objednávka

Liquid 5 l

Identifikácia

Číslo objednávky: 12/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stredná 126, Veľký Slávkov

IČO dodávateľa: 31714030

Predmet objednávky: Liquid 5 l

Cena objednávky: 112.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Vilimová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 27.05.2016

Datum zverejnenia: 08.06.2016

Dokumenty