Obec Šuňava

Objednávka

rádiový jednokanálový prepínač SPACE-AF 43SP N - 3 ks;programovanie, doprava

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: BOP-Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36591441

Predmet objednávky: rádiový jednokanálový prepínač SPACE-AF 43SP N - 3 ks;programovanie, doprava

Cena objednávky: 123.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Vilimová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 08.06.2016

Datum zverejnenia: 10.06.2016

Dokumenty