Obec Šuňava

Objednávka

rekonštrukciu, prestavbu a dostavbu garáží pri s.č. 2

Identifikácia

Číslo objednávky: 22/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: StAVZAM - Šuňava, spol s r.o., Štefan Cvaniga

Adresa dodávateľa: Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: rekonštrukciu, prestavbu a dostavbu garáží pri s.č. 2

Cena objednávky: 3600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Vilimová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 11.08.2016

Datum zverejnenia: 20.10.2016

Dokumenty