Obec Šuňava

Objednávka

objednávka betónu 9,5 m3 s dopravou

Identifikácia

Číslo objednávky: 27/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: MRA betón plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sverepec 365, Považská Bystrica

IČO dodávateľa: 46059270

Predmet objednávky: objednávka betónu 9,5 m3 s dopravou

Cena objednávky: 1056.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Vilimová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 11.10.2016

Datum zverejnenia: 20.10.2016

Dokumenty