Obec Šuňava

Objednávka

povinné kvartálne zverejňovanie súhrnnej správy o zákazkach na profile verej. obstarávateľa

Identifikácia

Číslo objednávky: 30/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Slovenské centrum obstarávania, o.z.

Adresa dodávateľa: Podzámocká 67/6, Bojnice

IČO dodávateľa: 42260515

Predmet objednávky: povinné kvartálne zverejňovanie súhrnnej správy o zákazkach na profile verej. obstarávateľa

Cena objednávky: 144.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Stanislav Kubaský ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 21.10.2016

Datum zverejnenia: 21.10.2016

Dokumenty